MyP-Internet-Andorra

Inici > ALLOTJAMENT > Registre Domini .AD – Andorra

Domini Andorra- Registre Dominis .AD

Preu registre Dominis .AD

  • Registre Marca verbal, classe 42 i signe d'estat. 390,54 € (vàlid 10 i 2 anys respectivament)
  • Renovació Signe d'Estat (cada 2 anys) 68,64 € (vàlid 2 anys)
  • Renovació Marca verbal, classe 42 (cada 10 anys) 321,90 € (vàlid 10 anys)
  • Servei DNS (Servidor de Noms de Domini). 24,04 €/any
  • Impost 4.5% IGI No inclòs

Si vol, MyP li ofereix els serveis d’un mandatari acreditat i fa tot el procés de registre de marca verbal registrada pel tipus 42, exclusiu per a Internet, i el permís de signe d’estat.

Cal que empleni el document autoritzacio-dominis-andorra.pdf correctament i ens el enviï firmat per correu electrònic una vegada escanejat.

Ajut per emplenar l’autorització :

El sotasignat : Aquí cal posar el nom de la persona que signa, amb dret de representació.
Per la present autoritza a : Aquest espai deixar-lo en blanc.
Poder específic : Posar el nom de domini/dominis que vol registrar.

Productes relacionats amb Registre Domini .AD - Andorra: