MyP-Internet-Andorra

Inici > PROGRAMARI > eFACTURA

efactura

Eina per gestionar les seves factures electròniques de forma intuïtiva, àgil i senzilla.

L’eina eFactura es un programa online realitzat per MyP que serveix per enviar factures per correu electrònic als seus clients i ser pagades mitjançant el vostre TPV virtual (VISA) d’empresa.

MyP disposa d’una eina de generació de factures i pagament per TPV. Amb l’eina eFactura podrà gestionar les seves factures electròniques de forma intuïtiva, àgil i senzilla.

Generi
factura

S'envia
per email

El client
rep factura

Paga amb
tarja VISA

Confirmació a
client i venedor

No necessita cap altre aplicació per poder generar factures, l’eFactura disposa de dues formes de generació de factures, una d’estàndard i un altra de simplificada.

La factura estàndard permet crear i guardar una base de dades de clients, generar línies de factures amb productes de lliure definició, quantitats, preus unitaris, descomptes, impostos, etc. un cop finalitza la factura, es genera un correu electrònic i enviament al client, amb copia a l’empresa, en la que s’adjunta un enllaç al TPV Virtual del Banc de l’empresa.  

La factura simplificada tot el procés es més senzill, es crea una factura amb les dades del client a enviar, un total de la factura i adjuntar un fitxer PDF, es genera igualment un correu electrònic i enviament al client, amb copia a l’empresa, en la que s’adjunta un enllaç al TPV Virtual del Banc de l’empresa.  

A ambdues formes totes les factures generades queden guardades a l’aplicació per poder llistar-les, efectuar re-enviaments de factures i comprovar estat de pagament, quan el client ha efectuat el pagament, tant el client com l’empresa reben un correu electrònic de notificació del resultat del pagament, tant si ha estat satisfactori o bé ha generat una errada.

En aquests dos tipus de factura l’enviament de la factura es per correu electrònic, però es pot implementar aquest enviament també per Whatsapp i per SMS si volem ampliar el ventall de possibilitats per comunicar-se amb el seu client .

L’eFactura és una eina molt pràctica per les empreses que no disposen de cap aplicació de comerç online i volen realitzar cobraments a distància, una solució ràpida de cobrament previ a la seva pàgina web o simplement una eina per generar factures i cobrar-les.

Funciona amb tots els TPV Virtuals dels Bancs d’Andorra i de tots aquells que funcionin amb Redsys.

Preu mensual lloguer eFactura

  • Preu mensual lloguer eFactura 6,30 €/mes
  • Impost 4.5% IGI No inclòs

Configuració inicial i formació eFactura

  • Configuració inicial i formació eFactura (1 hora) 35 €/ 1 vegada
  • Impost 4.5% IGI No inclòs