Proveïdor
Serveis
Internet


Segueix-nos a
facebook   teitter   RSS  

Servidor de control.


MyP us ofereix un sistema de control dels vostres serveis amb la possibilitat de comprovar l'estat de les línies, routers, servidors, serveis del servidor com el de http, https, smtp, pop3, bbdd, i també temperatura de la sala i humitat relativa.

Es pot monitoritzar qualsevol sistema i/o servei accessible per TCP/IP sempre que existeixi accés.

El sistema proposat per MyP està basat amb el programari Nagios, instal·lat amb sistema operatiu Debian, modem GSM i sensors.

Es programa el Nagios per fer un control periòdic definit ( 5', 10' ... 15') del estat dels serveis.

En cas d'error envia un correu i/o un SMS amb la descripció del error i cada període de control programat torna a enviar el correu i/o SMS fins al final de l'error que envia el darrer missatge amb la descripció del error i un OK de resolució del problema.

A part podeu visualitzar amb un navegador el estat de les alertes, el històric d'alarmes, de notificacions per mitja i persona, etc.

Es recomana fer un estudi dels diferents sistemes i serveis a monitoritzar com Unix, Linux, Windows 200x, SQL Server, etc. Per tal de fer un pressupost acurat de la configuració de les alarmes.

El millor sistema per ésser el primer en conèixer les fallides de sistemes i poder actuar quant aquestes es generen.

Amb el programari  MRTG podem obtenir el control visual i estadístic d'ocupació de línies, consum/ocupació de xarxes, control concurrència i cua de correu, consum cpu i memòria.


* Per enviar els SMS cal que el client disposi d'un contracte de mòbil per enviar SMS, amb Andorra Telecom.

* El sistema operatiu Debian i el programari Nagios son lliures i per tant gratuïts.