Manual configuració del correu amb Android

Manual configuració del correu amb Android

1- Cercarem la icona d'ajustaments que té aquesta simbologia

2- Un cop clicat en apareix la següent pantalla on triarem l'opció "Ajustes avanzados"

3- Des d'aquí seleccionem "Cuentas y sincronización" per tal de afegir un compte nou dels serveis de Myp.

4- A la pròxima pantalla triarem l'oció "Añadir cuenta"

5- En aquest pas hem de tenir en compte si tenim contractat el servei POP3 o IMAP
Normalment sol ser POP3, en aquest exemple es el que hem triat:

6- I ara ja comencem a configurar el compte de correu:

7- Introduïm Mot Clau

8- I ara en l'apartat servidor escriurem "correu.myp.ad", aquesta pantalla es per indicar quin es el servidor de correu entrant.

9- I en l'apartat servidor escriurem "correu.myp.ad" com anteriorment, aquesta pantalla es per
indicar quin es el servidor de correu sortint.

10- En aquesta pantalla podem triar la freqüència de temps en consultar el correu, notificacions i la sincronització del compte.

11- I per finalitzar, indicarem amb quin nom volem identificar el correu afegit en l'apartat "Tu nombre":