Perquè utilitzar Joomla

Joomla es un gestor de continguts (CMS) de progamari lliure i de codi obert que permet crear llocs web dinàmics. Permet crear, modificar i esborrar el contingut de forma fàcil mitjançant el seu gestor de continguts. Permet crear flaixos de notícies, blogs, calendaris, imprimir en PDF, gestionar varis idiomes i moltes més funcions.

Plantilles:

MyP li instal·larà una plantilla (Tema) de la seva elecció a TemplateMonstrer. Esculli sempre una plantilla RESPONSIVA !!!. Inclosa en el preu de la instal·lació.

Millores de seguretat:

A MyP vetllem per la seguretat i la confidencialitat de les dades dels nostres clients i per això, amb la seva nova instal·lació de Joomla, el nostre equip li proporcionarà un URL d'administració única.

Productes relacionats amb Instal·lació CMS: