eFactura

Pagament per mail

MyP posa a disposició dels seus clientes la solució eFactura com a eina per gestionar les seves factures electròniques de forma intuïtiva, àgil i senzilla.

eFactura es un programa online realitzat per MyP que serveix per enviar factures per correu electrònic i esser pagades mitjançant un TPV virtual (VISA).

El programa permet crear clients, generar factures i reenviar factures fent un seguiment online de l'estat de les mateixes.

Al enviar una factura es genera un correu al client, amb copia a l’empresa, que adjunta un enllaç al TPV Virtual del Banc de l’empresa.

Quant el client paga ambdues parts reben un correu de notificació del resultat del pagament tant si ha estat satisfactori o bé ha generat una errada.

És una eina molt practica per les empreses que volen fer un cobrament a distància, sense necessitat de tenir un comerç online o una forma de cobrament a la seva pàgina web.

Preu mensual lloguer eFactura

Preu mensual lloguer eFactura. 6,30 €/mes
4,5% IGI No inclòs

Preu configuració i formació eFactura

Preu configuració i formació eFactura. 25 €
Aplicació del Logo corporatiu. 25 €
Formació gestor eFactura (1 hora) a MyP 35 €
4,5% IGI No inclòs

Captura de pantalles - Captura de pantalles


Productes relacionats amb eFactura: