Programació

Desenvolupament Web, Programació Web Andorra

Programació Web autogestiona-ble i multi-idioma

El departament de desenvolupament està especialitzat en la programació d'aplicacions web. Podem utilitzar tant eines de programari lliure com programació a la seva mesura.

Dins del programari lliure treballem habitualment amb els programes més coneguts i fiables i que disposin d'una interfície d'administració per l'usuari per tal de poder mantenir fàcilment la seva aplicació com per exemple:

Prestashop: permet crear un comerç virtual administrable per vendes online, amb mòduls per TPV Virtuals, tant de bancs d'Andorra com estrangers, PayPal, mòduls de SEO ...

PhPList: gestor de llistes de correu electrònic disenyat per la divulgació de informació com butlletins, novetats, publicitat ...

Portals CMS: Content Management System, sistema d'administració de continguts que permeten editar el contingut d'un lloc web de forma senzilla com el WordPress, Joomla ...

I molts més programes com EGroupWare, galeries d'imatges, escriptoris remots, gestors documentals, ...

També els podem oferir programari propi de MyP amb interfícies d'administració per l'usuari i la possibilitat de demanar afegits o modificacions a gust del client.

Portal PHP: programació a tres capes, administrador àgil i senzill, fàcil de aprendre i mantenir ...

Productes relacionats amb Programació Web Andorra: