VidSigner – Signatura biomètrica

VidSigner - Signatura biomètrica

SEGURETAT I SENZILLESA
Més enllà de la tecnologia ViDSigner es defineix com un servei jurídic que opera sota la figura d’un Prestador de Serveis de Confiança, per dotar de les màximes garanties de seguretat jurídica a l’acte de signatura i convertir el procés de signatura en un acte senzill i natural

Tan fàcil com signar un paper i amb les mateixes garanties jurídiques.

 

PER QUÈ SOM DIFERENTS?

ViDSigner no és una solució més de signatura electrònica, descobreix per què
Seguretat jurídica
ViDSigner ofereix les màximes garanties de seguretat jurídica a l’acte de signatura
Senzillesa
ViDSigner uneix en un sol servei les premisses d’usabilitat i seguretat tècnica i jurídica

 

Flexibilitat
ViDSigner s’adapta a cada cas d’ús en funció de la tipologia del signatari
Estalvi
Comença a estalviar des del primer minut, reducció de despeses immediata i sense costos ocults

 

El valor del servei
L’ús de tercers de confiança aporta seguretat, neutralitat i limitació de responsabilitat
Per a Europa i la resta del món
Compliment del Reglament Europeu Nº 910/2014 però amb vocació d’universalitat

 

El valor del servei
L’ús de tercers de confiança aporta seguretat, neutralitat i limitació de responsabilitat
Per a Europa i la resta del món
Compliment del Reglament Europeu Nº 910/2014 però amb vocació d’universalitat

 

Un servei. Moltes opcions


ViDSigner és un servei integral de signatura electrònica que s'adapta a cada cas d'ús en funció de la tipologia del signant, la capacitat tecnològica de les parts o els requeriments legals o de seguretat requerits.
Els diferents tipus de signatures són combinables entre si per ajustar-se a qualsevol escenari.