L’oficina de Tràmits del Govern d’Andorra utilitza signatura biomètrica.

L'oficina de Tràmits del Govern d'Andorra ha instal·lat la seva primera tauleta amb VidSigner, signatura biomètrica que, a més de permetre una simplificació en el procés d'integració i una escalabilitat absoluta, ens permet garantir com a prestadors de serveis de confiança que el procés s'ha executat perfectament i que el document signat és efectivament el que el signant ha visualitzat (WYSIWYS).

ViDSigner xifra les dades biomètriques i les s'incrusta en el document, emprant per a això una clau pública i la contrapart (clau privada) es troba custodiada en seu notarial. A més, per garantir la integritat del document s'empra un certificat digital d'un sol ús per a la signatura electrònica del document i un segell de temps.
El resultat final és un PDF signat conforme a l'estàndard de signatura longeva (LT) d'Acrobat, el que garanteix la seva validació al llarg del temps.

ViDSigner recull informació biomètrica del dispositiu (velocitat, inclinació, pressió, ...) i la codifica segons l'estàndard ISO / IEC 19.794-7, el que garanteix la seva valoració pericial futura, amb independència de l'evolució tecnològica.

ViDSigner disposa, a més d'una eina d'anàlisi forense i comparació de signatures biomètriques per facilitar la tasca pericial cal·ligràfica.

No Comments Yet.

Leave a comment