Servidors Dedicats Andorra

Servidors Dedicats Linux i Windows a Andorra

Espai una U d'ocupació al Rack

Preu per cada espai de 1U que ocupen els servidors al Rack. 31,20 €/mes
4.5% IGI No inclòs

Tarifa trànsit servidors Andorra

Preu mensual de la suma del trànsit d'entrada i sortida.
Trànsit d'entrada + sortida fins a màxim 2,5 Gb. 5,05 €/mes
Trànsit d'entrada + sortida fins a màxim 5 Gb. 7,00 €/mes
Trànsit d'entrada + sortida fins a màxim 10 Gb. 13,45 €/mes
Trànsit d'entrada + sortida fins a màxim 15 Gb. 20,20 €/mes
Trànsit d'entrada + sortida fins a màxim 25 Gb. 32,40 €/mes
Trànsit d'entrada + sortida fins a màxim 35 Gb. 42,00 €/mes
Trànsit d'entrada + sortida fins a màxim 50 Gb. 57,75 €/mes
Trànsit superior a 50 Gb. Consultar
4.5% IGI No inclòs

Servidors Dedicats Andorra

Serveis 100% allotjats a Andorra

Un servidor dedicat és un ordinador comprat o arrendat que s'utilitza per a prestar serveis dedicats, generalment relacionats amb l'allotjament web i altres serveis en xarxa. A diferència del que passa amb l'allotjament compartit, on els recursos de la màquina són compartits entre un nombre indeterminat de clients, en el cas dels servidors dedicats és un sol client el que disposa de tots els recursos de la màquina per els fins pels quals hagi contractat el servei.

Els nostres serveis estan 100% allotjats a Andorra, al Datacenter Globàltic d'Andorra Telecom.