Allotjament

Serveis 100% allotjats a Andorra

Allotjament web, servidors virtuals i servidors dedicats Andorra.

MyP li ofereix un complet servei d'allotjament de pàgines web, correu electrònic, serveis FTP i serveis d'escriptori.

Els nostres serveis estan 100% allotjats a Andorra, al Datacenter Globàltic d'Andorra Telecom.

Vostè pot triar entre allotjar els seus serveis en un servidor compartit, en un servidor virtual o bé en un servidor dedicat sigui llogat o de la seva propietat.

Datacenter Andorra Telecom

Datacenter Andorra Telecom

Característiques del Datacenter Globàltic

Subministrament elèctric ininterromput.

- 2 grups electrògens funcionant en paral·lel i redundants entre ells de tipus EMV-360 de 360 kVA i 288 kW de potència cada un, amb una autonomia total de 88 hores (2 X 44 hores) en cas d'incident en la xarxa elèctrica d' Andorra.
- Preinstal·lació per a una possible connexió d'un tercer grup electrogen extern.
- Cada grup electrogen té el seu propi dipòsit de gas-oil de 740 litres, amb un sistema d'autoalimentació per gravetat a través de dues bombes redundants. Els dipòsits estan connectats amb el tanc de gas-oil de 5.000 litres de l'edifici.
- 3 equips SAI (Sistema d'Alimentació Ininterrompuda) de 160 kVA cada un, treballant en paral·lel i amb redundància.
- Sala de bateries amb bateries de plom hermètic i recombinació de gasos per una autonomia mínima de 30 minuts en el cas més desfavorable, és a dir, amb la sala blanca plena d'equips i a plena càrrega.
- Sistemes de distribució i redundància de l'energia elèctrica per a cada equip.
- Doble quadre elèctric amb proteccions selectives i SPD (protecció contra sobretensions).
- Sistema d'enllumenat interior amb fluorescents antipartícules, duplicat per un sistema d'emergència. Fals terra tècnic de la sala blanca
- Plaques de 60 x 60 cm, a 35 cm d'alçada del terra, que poden suportar una càrrega de 1.500 kg/m².
- Distribució d'aire condicionat a tots els equips i racks de manera uniforme.
- Accés facilitat al conjunt de cables (cables de xarxa i alimentacions elèctriques).
- Cablatge estructurat de categoria 6.

Infraestructura segura.

- Instal·lacions amb arquitectura redundant, tots els components crítics estan duplicats per a una alta disponibilitat.
- Apantallament electromagnètic de la sala dels servidors "sala blanca", de manera que garanteixi la privacitat de les dades i s'eviti que pugui ser capturada informació des de l'exterior a través d'algun tipus d' antena.
- Vidres antibales.
- Vidres tintats amb beril·li (antiradiació).
- Finestres amb reixes d'apantallament.
- Portes blindades.
- Portes tallafocs.
- Terra radiant (per fondre la neu del terrat).
- Protecció contra els llamps a través d'un parallamps dissipador del diferencial del potencial.
- Ubicació del Data Center escollit en funció de l'entorn geogràfic.
- Edifici antisísmic.

Control d'accés i vigilància.

- Accés restringit mitjançant targetes d'identificació personals amb diversos nivells de seguretat.
- Control d'accés a la sala blanca a traves d'un lector d'empremta digital.
- Vigilants de seguretat 24x7x365.
- Instal·lacions controlades per televigilància.
- Sistema de monitorització d'alarmes tècniques.
- Sala de control vigilada permanentment per personal.
- Edifici sota alarma i en comunicació punt a punt amb el servei de seguretat de Globàltic.
- Espais condicionats per al servei Co-location (gàbies modulables amb accés exclusiu).

Fals terra tècnic de la sala blanca.

- Plaques de 60x60cm, a 35cm d'alçada del terra, que poden suportar una càrrega de 1.500 kg/m².
- Distribució d'aire condicionat a tots els equips i racks de manera uniforme.
- Accés fàcil al conjunt de cables (cables de xarxa i alimentacions elèctriques).
- Cablejat estructurat de categoria 6.

Protecció contra incendis i inundacions.

- Sistemes de detecció d'incendis i detectors de fum centralitzats.
- Extinció dels incendis mitjançant gas inert FM-200.
- Detectors d'aigua.
- Ubicació de l'edifici per sobre del nivell del riu.
- Bateries de la planta subsòl sobre alçats del nivell del terra.

Control mediambiental.

- Temperatura de la sala mantinguda entre 20 i 24º C mitjançant ventilació forçada (6 màquines d'aire condicionat, sistema redundant, sensors ubicats estratègicament dins la sala).
- Control actiu de la humitat per evitar l'aparició d'electricitat estàtica i la corrosió dels equips.
- Sala pressuritzada per impedir l'entrada de pols i altres partícules.

Connexió redundant.

- Connexió directa amb la xarxa de fibra òptica redundant de l'STA, amb amplada de banda de 100 Mbits