Proveïdor
Serveis
Internet


Segueix-nos a
facebook   teitter   RSS  

Formes de pagament


Els serveis periòdics (mensuals, trimestrals, anyals, etc.)

Per a clients d'Andorra:

  • Rebut a final de mes, a mes vençut.
  • Ingrés en compte, màxim 15 dies data factura feta a final de mes, a mes vençut.
  • TPV Virtual amb Visa, màxim 15 dies data factura feta a final de mes, a mes vençut.
  • Transferència bancaria, màxim 15 dies data factura feta a final de mes, a mes vençut.


Per a clients de l'estranger:

  • Ingrés en compte, màxim 15 dies data factura feta a final de mes, a mes vençut.
  • TPV Virtual amb Visa, màxim 15 dies data factura feta a final de mes, a mes vençut.
  • Pagament per Paypal, màxim 15 dies data factura feta a final de mes, a mes vençut.
  • Transferència Bancaria, màxim 15 dies data factura feta a final de mes, a mes vençut.
  • Transferència per Correus, màxim 15 dies data factura feta a final de mes, a mes vençut.


Per la resta de serveis, segons la forma de pagament indicada al pressupost elaborat per MyP.

En cas de manca de pagament parcial o total, MyP pot deixar de donar els serveis contractats, parcialment o total, de forma temporal o definitivament.

Totes les factures s'envien per correu electrònic, al igual que totes les reclamacions de pagament i els avisos d'impagats.