Proveïdor
Serveis
Internet


Segueix-nos a
facebook   teitter   RSS  

Wi-Fi

S’anomena Wi-Fi ( Wireless Fidelity ) al conjunt d’estàndards per xarxes sense fil basats en les especificacions IEEE 802.11.

MyP li pot proporcionar sistemes de xarxa sense fil dissenyades per instal·lacions professionals. Estan disponibles tant amb processadors de mitja carrega (MLC) com amb processadors d’alta carrega (HLC). Tant els sistemes basats en MLC com en HLC admeten un alt nivell de transit, però els basats en HLC permeten programar un major nombre de regles de control, sense que afecti a les prestacions, i permeten també una major velocitat quant el nombre d’usuaris es molt elevat o quant s’utilitzen nivells de xifrat elevats o quant es van a crear VPNs sense fil amb IPSec. Estan disponibles amb un o dos radis de potencia que poden esser de 100mW o 400mW per radi.

Les unions entre Xarxes poden esser punt a punt (com per exemple una oficina y el seu magatzem) o punt a multipunt (tota una organització, per exemple una oficina amb el magatzem, amb la fàbrica i amb altres localitzacions).

Cada un dels nodes pot estar a una distancia màxima que pot esser superior als 100 km. condicionat a si existeixen obstacles geogràfics o fisics que evitin la connexió d’algun dels nodes.