Proveïdor
Serveis
Internet


Segueix-nos a
facebook   teitter   RSS  

Faq

Preguntes freqŘents


Suport Configuracions

Configuració correu. Exemple Configuració.
SMTP : smtp.domini.tld smtp.myp.ad
POP3 : pop3.domini.tld pop3.myp.ad
Correu : adreça@domini.tld myp@myp.ad
Password : la seva clau personal xy2U3Tw

S'ha de marcar l'opció de "Mi servidor requiere autenticación" a la pestanya SERVIDORES i després la primera opció "Usar misma autenticación que la del correo entrante".

 

Configuració FTP. Exemple Configuració.
Servidor : ftp.domini.tld ftp.myp.ad
Port :21 21
Usuari : el seu nom d'usuari de ftp mypftp
Password : la seva clau personal xy2U3Tw

 

Configuració accés. Exemple Configuració.
Telèfon : 155 155
Usuari : el seu nom d'usuari d'accés. mypacces
Password : la seva clau personal xy2U3Tw

Com Transferir un domini

Transferir un domini, és la gestió administrativa de canvi de registrador, és a dir, canviar el seu registrador actual, pel de MyP.

Perquè un domini pugui ser transferit, aquest no ha d'estar caducat, i l'operació de la seva compra o de renovació ha de tenir 60 dies d'antiguitat, mínim.

Si l'Status està configurat com Status: clientTransferProhibited ha de modificar-se a Status: Ok.

L'adreça de correu que figura en el contacte administratiu del domini ha d'estar operativa, ja que és la que rebrà la confirmació de Transfer. Si no s'accepta la petició de trasllat, aquest no es podrà realitzar.

Ha de proveir-nos del codi EPPKey o AuthCode. El codi EPPKey o AuthCode l'hi ha de proveir el seu registrador actual.

El nom de domini transferit, quedarà renovat per un any més, un cop acabat el procés de transferència.

Informaciˇ sobre els dominis Andorra .AD

Els noms dels dominis Andorra amb TLD .ad es poden obtenir a l'Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA) de dues maneres :
1. Amb el registre de Comerç i Indústria, o bé amb un registre d’Associacions.
2. Com a marca verbal registrada.

Una vegada vostè compleix algun dels dos requisits, cal sol·licitar al Servei de Signes d'Estat l’autorització d’ús del ".ad" en un nom de domini.
El nom de domini sol·licitat ha de ser idèntic al nom comercial o marca  registrats.

Les persones no residents a Andorra requereixen estar representats davant de l'OMPA per un mandatari acreditat.

La marca cal renovar-la cada 10 anys i el signe d’estat cada 2.
En el cas que vostè no renovi el signe d’estat o la marca, l’OMPA procedeix a donar de baixa el domini, deixant de funcionar tots els serveis del domini, com web i correu.

Si vol, MyP li ofereix els serveis d’un mandatari acreditat i fa tot el procés de registre de marca verbal registrada pel tipus 42, exclusiu per a Internet, i el permís de signe d’estat.

Important:  MyP recomana utilitzar la marca verbal registrada pel tipus 42, que serveix per tenir el domini en exclusiva, si no ha estat registrat anteriorment. Cal remarcar que les normes de l’OMPA permeten coexistir dos dominis idèntics, convertint els dominis en www.domini1.ad i www.domini2.ad , etc., autèntic problema quant vostè ha donat a conèixer la seva adreça i es troba amb una adreça compartida i finalment diferent.

Si vostè ja disposa d’un nom de domini i desitja que li administrem, es pot fer un “transfer” de domini.

Si vostè no ha donat ordres de fer el contrari, el mandatari contractat per MyP s’ocupa de renovar els signes d’estat i marques que administra en el seu nom, un mes abans de la seva caducitat.

Si desitja activar el domini, MyP el pot donar d’alta als seus servidors de DNS i crear el registre de web, usuari FTP i administració de correu.
El servei DNS es un servei per a un període d’un any.

* Què és el servei DNS ? És el servei que converteix un nom de domini en una adreça IP. Exemple www.myp.ad = 194.158.88.4