Proveïdor
Serveis
Internet


Segueix-nos a
facebook   teitter   RSS  

Tallafocs

Tallafocs

Un tallafocs (firewall en anglès) és una part d'un sistema o una xarxa que està dissenyat per a bloquejar l'accés no autoritzat, permetent al mateix temps comunicacions autoritzades. Es tracta d'un dispositiu o conjunt de dispositius configurats per permetre, limitar, xifrar, desxifrar, el trànsit entre els diferents àmbits sobre la base d'un conjunt de normes i altres criteris.

Un tallafocs correctament configurat afegeix una protecció necessària a la xarxa, però que en cap cas s'ha de considerar suficient. La seguretat informàtica inclou més àmbits i més nivells de treball i protecció.

Les limitacions es desprenen de la mateixa definició del tallafocs: filtre de trànsit. Qualsevol tipus d'atac informàtic que sigui trànsit acceptat pel tallafocs (per utilitzar ports TCP oberts expressament, per exemple) o que senzillament no utilitzi la xarxa, continuarà constituint una amenaça. La següent llista mostra alguns d'aquests riscos:

  • Un tallafocs no pot protegir contra els atacs del trànsit que no passi a través d'ell.
  • El tallafocs no pot protegir de les amenaces a què està sotmès per atacs interns o usuaris negligents. El tallafocs no pot prohibir a espies corporatius copiar dades sensibles en mitjans físics d'emmagatzematge (discs, memòries, etc.) I sostretes del edifici.
  • El tallafocs no pot protegir contra els atacs d'enginyeria social.
  • El tallafocs no pot protegir contra els atacs possibles a la xarxa interna per virus informàtics a través d'arxius i programari. La solució real és que l'organització ha de ser conscient en instal·lar programari antivirus a cada màquina per protegir-se dels virus que arriben per qualsevol mitjà d'emmagatzematge o una altra font.
  • El tallafocs no protegeix dels errors de seguretat dels serveis i protocols del trànsit que estigui permès. Cal configurar correctament i cuidar la seguretat dels serveis que es publiquin a Internet.