Proveïdor
Serveis
Internet


Segueix-nos a
facebook   teitter   RSS  

Servidor web

Servidor web


Els servidors web són els responsables de servir les pàgines web, bàsicament es tracta d'un programa que escolta les peticions HTTP (hyper text transfer protocol) que li fem arribar mitjançant el navegador web del nostre PC quan introduïm una adreça a la barra de navegació. El programa interpreta la petició i ens ensenya una pàgina web.

Principalment es treballa sobre dos tipus de sistemes, Linux o qualsevol variant de UNIX i Sistemes Windows (Windows 2000 Server, Windows 2003 Server)

En el cas de sistemes Linux/Unix, el programari en el que es confia el servei Web es Apache, servidor de reconegut prestigi i solvència a Internet.

Apache té suport pels principals llenguatges emprats pel desenvolupament web (Php, Perl, Python ...) així com suport pels principals motors de Base de dades (Mysql, Oracle, Sybase ...)

Pel que fa als Sistemes Operatius de Microsoft, es confia el servei a IIS, Internet Information Server, producte de Microsoft que s’integra perfectament amb el sistema. Per pàgines web construïdes mitjançant ASP és l'opció a triar.

* El sistema operatiu Linux i el programari Apache, Php, Perl, Python i Mysql són lliures i per tant gratuïts.